Akadémia projektového manažmentu

(manažérsky tréningový program)


Akreditovaný tréningový program “Akadémia projektového manažmentu” je jedinečný svojho druhu na Slovensku. Skladá sa z častí PROJEKTOVÉ RIADENIE a PROJEKTOVÝ MANAŽÉR. V prípade vnútro-firemného vzdelávanie je možné program vyskladať z jednotlivých modulov, podľa potrieb zákazníka. Je vhodný pre pozície: vyšší a stredný manažér, líniový manažér, manažér projektov (programov), člen projektového tímu, vedúci kancelárie riadenia projektov.

Kurzy: v slovenskom jazyku.

Študijné manuály: v slovenskom jazyku, možné dokúpiť anglicko-slovenskú publikáciu (manuál) PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK™ Guide).

 

UPOZORNENIE:
Pripravujeme pre Vás NOVÚ Akadémiu projektového manažmentu
viac: klikni TU

 

 

Akadémia projektového manažmentu
PROJEKTOVÉ RIADENIE

(1. semester, tvrdé zručnosti)

 

Akadémia projektového manažmentu je originálny tréningový program pre jednotlivcov aj skupiny. Akadémia projektového manažmentu – časť “Projektové riadenie” je inovovaný modulový systém vzdelávania, vytvorený v spolupráci s viacerými projektovými manažérmi z praxe.

V tréningovom programe sa naučíte a dôsledne si precvičíte základné princípy plánovania a riadenia projektov a zákaziek (predmetu, času a prostriedkov), riadenia kvality, rizík a komunikácie, vedenia tímu, posudzovania uskutočniteľnosti a zásady implementácie projektového manažmentu do organizácie. Súčasťou je aj praktická príprava na medzinárodnú certifikačnú skúšku IPMA.

Tréningový program je určený na komplexné zaškolenie manažérov, projektových manažérov a členov projektových tímov. Je vhodný aj pre začínajúcich manažérov, projektových manažérov a členov tímov.

Rozsah: spolu 5 stretnutí + eKurz

Plánovanie projektov………………………………………………………2 dni,
Riadenie projektov……………………………………………………….….2 dni,
Budovanie projektových tímov………………………………………..3 dni (z toho 1 deň out-door),
Implementácia projektového riadenia do organizácie ……2 dni,
Príprava na medzinárodnú certifikáciu IPMA…………………..2 dni. 

 

Podrobný program a cena .pdf

na stiahnutie (klikni)

V cene je aj originálna anglicko-slovenská publikácia PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK™ Guide), publikácia SPS3 Súbor požadovaných spôsobilostí (IPMA Competence Baseline) a vydanie osvedčenia so štátnou pečiatkou.

 

Akadémia projektového manažmentu 2018
(podľa IPMA)

PRIHLÁŠKA na stiahnutie (AKCIA – ZĽAVA do 15.12.2017): Prihlaska_APM-2018_ZLAVA: PROJEKTOVÉ VIANOCE_(word)

PRIHLÁŠKA na stiahnutie (od 16.12.2017): Prihlaska_APM-2018_(word)

Názov modulu (kurzu) Plánované
termíny
Plánované
miesto realizácie
Modul:
Plánovanie projektov
7.2. – 8.2. 2018 Svätý Jur
pri Bratislave
Modul:
Riadenie projektov
14.3. – 15.3. Svätý Jur
pri Bratislave
Modul:
Budovanie projektových tímov
(komunikácia, tímová práca, tvorivosť)
11.4. – 13.4.
(12.4. out-door)
Terchová
pri Žiline
Modul:
Implementácia projektového riadenia do organizácie
(vrátane rozboru reálnej zmluvy/zákazky)
17.5. – 18.5.  Terchová
pri Žiline
Modul:
Príprava na medzinárodnú certifikáciu IPMA
(opakovanie + cvičná certifikačná skúška, rozlúčka)
7.6. – 8.6.  Terchová
pri Žiline

 

Prihlásiť sa

stiahnite prihlášku (klikni)

 

 

 

Viac informácií

akadémia projektového manažmentuTelefonické informácie na: +421 918 663 244, +421 905 800 995
Ďalšie informácie na vyžiadanie: asistent@garantpp.sk
Referencie: TU

 

 

———————————————————————–

 

NADSTAVBA:

Akadémia projektového manažmentu
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
(2. semester, mäkké zručnosti)

Akadémia projektového manažmentu je originálny tréningový program pre jednotlivcov aj skupiny, jedinečný svojho druhu na Slovensku. Je určený ako nadstavba na doškoľovanie manažérov, projektových manažérov a členov projektových tímov najmä z komunikačných a líderských zručností. Tréningový program je vhodný najmä pre absolventov 1. semestra Akadémie projektového manažmentu.

Rozsah: spolu 4 stretnutia

Riadenie informácií, komunikácie a projekt. dokumentácie……..2 dni,
Riadenie priorít a marketing projektu…………………………….……..…2 dni,
Riadenie zmluvných vzťahov a konfliktov v projektoch………..…..2 dni,
Zúčastnené strany projektu a vedenie projektového tímu……….2 dni.

 

V tréningovom programe sa naučíte a dôsledne precvičíte pokročilé techniky riadenia projektu, vedenia tímu, komunikácie a tvorby projektovej dokumentácie, zásady seberiadenia a práce s prioritami, prezentovania výsledkov práce, riadenia zmluvných vzťahov, riešenia konfliktov a rozvíjania spolupráce zástupcov rôznych zainteresovaných strán projektu.

Akreditácia projektového manažmentu

 

Viac informácií

Telefonické informácie na: +421 918 663 244
Podrobný program na vyžiadanie: asistent@garantpp.sk
Referencie TU