EŠTE RAZ: Pre veľký záujem otvárame 2. skupinu AKADÉMIE PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU 2017

9. februára 2017
projektové riadenie certifikáty IPMA

Nakoľko záujem účastníkov prevýšil kapacitu skupiny, rozhodli sme sa otvoriť ešte jednu učebnú skupinu manažérskeho štúdia AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU 2017.

Posledné volné miesta

Začíname už 11. – 12. mája 2017 !!!

Obmedzený počet účastníkov max. 12 osôb.

 

Akadémia projektového manažmentu

Nenechajte sa predbehnúť konkurenciou!

Naučte sa efektívne riadiť projekty a zákazky – načas a v schválenom rozpočte.

Získajte odborné vzdelanie a pripravte sa na získanie medzinárodného certifikátu IPMA.

 

Obsah

Podrobné informácie AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU (klikni)

 

Termíny

Názov modulu Plánované termíny Plánované miesto realizácie
Modul: Plánovanie projektov 11.5. – 12.5. Svätý Jur
pri Bratislave
Modul: Riadenie projektov 1.6. – 2.6. Svätý Jur
pri Bratislave
Modul: Budovanie projektových tímov (komunikácia, tímová práca, tvorivosť) 21.6. – 23.6.
(22.6 out-door)
Terchová
pri Žiline
Modul: Implementácia projektového riadenia do organizácie (vrátane rozboru reálnej zmluvy/zákazky) dohodou Terchová
pri Žiline
Modul: Príprava na medzinárodnú certifikáciu IPMA (opakovanie + cvičná certifikačná skúška, rozlúčka) dohodou Terchová
pri Žiline

 

Stiahnite prihlášku (klikni)

vypíšte a  pošlite späť

 

Akadémia projektového manažmentu (APM) je manažérske akreditované štúdium, jedinečné svojho druhu na Slovensku. Na jeho viacročnom vývoji sa podieľali projektový manažéri z praxe a ďalší skúsení odborníci na projektové riadenie.

Akadémia projektového manažmentu už pomohla 100-kám manažérov z celého Slovenska. Za najväčší prínos tohto manažérskeho štúdia jeho absolventi považujú najmä:

  • komplexnosť – praktický nácvik od spúšťania projektov, cez plánovanie, uskutočňovanie, až po ukončovanie,
  • praktické príklady a skúsenosti z praxe,
  • rešpektovanie medzinárodných štandardov,
  • cvičná certifikačná skúška na získanie medzinárodného certifikátu IPMA,
  • výmena skúseností a zdieľanie znalostí,
  • kvalitné študijné materiály.

 

Referencie: TU

Krátke foto-video: TU

 

BONUS: anglicko-slovenská kniha Projektové myslenie 

 

BONUS pre každého účastníka:

originálna anglicko-slovenská kniha Projektové myslenie (PTBOK™ Guide)

Viacej o knihe (klikni)

 

 

 

Stiahnite prihlášku (klikni)

vypíšte a  pošlite späť

 pečiatka

Kontakt

Volajte, píšte, pýtajte sa …

Petr Všetečka PTBOKdoc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPMA-B a PRINCE2 Foundation
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOKTM Guide, www.ptbok.com)
autor manažérskeho vzdelávacieho programu AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

 

 

Foto z predchádzajúcich ročníkov

Projektové riadenie-2
projektový manažment Projektový_manažment 26
Projektový manažment 1 Projektové riadenie-4
Projektový_manažment 86 akademia-pm-zmluva2

Projektový_manažment 76

Pre úspešných absolventov Osvedčenia s celoštátnou platnosťou…

… a malý darček na pamiatku.

 

Stiahnite prihlášku (klikni)

vypíšte a  pošlite späť