Určené pre zákazníka Názov  softvéru Prínos
Lacné riešenie pre malé a stredne veľké firmy a jednoduché projekty

Projektove.cz

Jednoduchý nástroj. Prehľadné vizuálne riešenie. Možnosť riadenia jednoduchých projektov a ich portfólia.
Profesionálne riešenie pre stredne veľké a veľké firmy

Microsoft Project

Súčasť MS Office, možnosť riadiť jednoduché aj zložité projekty. Existuje aj verzia Server pre prácu v tíme.
Komplexné riešenia pre veľké firmy vrátane sledovanie portfólia projektov

Primavera

 Profesionálne riešenie pre riadenie projektov a portfólia projektov.

softvérová podpora

 

 

Pozri tiež video-inštruktáž:

Ako rozumne používať MS Project

 

softvérová podpora

Viac informácií