Záruky kvality

 Pozri tiež: Referencie

 

Záruka Vašej spokojnosti

V prípade, ak ste absolvovali celý kurz  IPMA príprava na certifikáciu  alebo komplexné štúdiu AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU, no pri certifikácii IPMA ste neboli na prvý raz úspešní, nevadí.

Certifikačnú skúšku (neúspešný príklad) môžete BEZPLATNE ešte raz zopakovať a my Vám ponúkame ešte raz BEZPLATNE absolvovať prípravný kurz v termínoch vypísaných pre odbornú verejnosť a tak sa dôkladnejšie pripraviť na opakovanie neúspešného príkladu.

 

Záruka vrátenia peňazí

V prípade, že si zaplatíte kurz, no nebudete spokojný s jeho kvalitou, môžete prvý deň kurzu prerušiť štúdium a garantujeme Vám vrátenie vašich peňazí späť.

Platí pri prerušení kurzu prvý deň a vzťahuje sa na kurzy a manažérske štúdium:

Ak si u nás zakúpite samostatné študijné materiály a knihy, no nebudete spokojní s ich kvalitou,  garantujeme Vám vrátenie vašich peňazí späť.  Platí pri vrátení produktu v nepoškodenom stave.

 

100% úspešnosť získania certifikátu IPMA

Od roku 2017 do súčasnosti registrujeme 100% úspešnosť absolventov našich kurzov pri získavaní certifikátov IPMA. Túto úspešnosť dosahujeme s Vašim pričinením, najmä:

  • osobnou znalosťou certifikačného procesu a jeho dlhoročným monitorovaním,
  • kvalitným lektorským zabezpečením kurzov certifikovanými projektovými manažérmi,
  • intenzívnou samostatnou prípravou uchádzačov o certifikáciu z dodaných študijných materiálov. 

Overenie pravdivosti u certifikačného orgánu SPPR/IPMA: certification@sppr.sk

 

Kvalita našich služieb

Ponuka našich služieb pre Vás znamená kompletný servis vzdelávacích a poradenských služieb. Pri ich realizácii sa opierame o 3 základné piliere kvality:

 

Prvým je kvalita lektorského tímu, ktorú dosahujeme starostlivým výberom trénerov a konzultantov s osobnou charizmou a pedagogickými a manažérskymi skúsenosťami. Dohliadame na ich trvalý rozvoj, certifikáciu a dôsledne sledujeme spokojnosť zákazníkov.

Druhým je kvalita vzdelávacích aktivít, ktoré starostlivo zostavujeme na základe dlhoročných skúseností z praxe, moderných trendov vo vzdelávaní, Vašich reálnych potrieb a možností. Priebežne vyvíjame a akreditujeme na Ministerstve školstva SR aj ucelené rozvojové programy celoživotného vzdelávania.

Aj po vzdelávacích aktivitách trvalo podporujeme odborný rozvoj projektových manažérov na Slovensku a v Českej republike prostredníctvom nášho webu www.projektoveriadenie.sk.

Tretím je kvalita riadenia zákaziek (vzdelávacích a rozvojových projektov), ktorú dosahujeme trvalým budovaním projektovo a procesne riadenej spoločnosti podľa medzinárodných štandardov manažérstva kvality ISO 9001, manažérstva kvality v projektoch ISO 10006 a manažérstva životného prostredia ISO 14 001.

 

ISO3  ISO2  ISO1