Nová verzia PRINCE2 2017. Čo to pre vás znamená?

1. marca 2017
projektový manažment certifikáty PRINCE2

Prichádza nová verzia medzinárodného štandardu projektového riadenia PRINCE2 2017 (verzia 6).
Aké sú zmeny a čo to pre vás znamená?
Zmení sa príprava na certifikáciu, certifikačná skúška či platnosť certifikátov?

 

 

 

 

Nová verzia PRINCE2 2017 prichádza na Slovensko

 

 

Po dlhých prípravách konečne vydáva AXELOS novú verziu PRINCE2. Je to verzia 6 a nahradí verziu 5 platnú od roku 2009. Zdržanie novej verzie bolo spôsobené prechodom vlastníckych práv z Cabinet Office na AXELOS v roku 2014 a takisto vydaním agilnej verzie PRINCE2 nazývanej PRINCE2 Agile.

 

Čo prinesie nová verzia?

Podľa predbežných informácií zostáva zachovaný systém 7 princípov, 7 tém, 7 procesov. Väčší dôraz je kladený na prispôsobenie jednotlivých tém potrebám riadenia každého projektu. Takisto došlo k radikálnym zmenám pri definovaní manažérskych produktov a niektoré oblasti budú z metodiky úplne vylúčené (napríklad konfiguračný manažment).

 

Zmeny v certifikačných skúškach

Aj certifikačné skúšky prejdú zmenami, hlavne v druhom stupni certifikácie, PRINCE2 Practitioner. Takisto platnosť tohto certifikátu sa skracuje z 5 rokov na 3 roky.

Vo verzii 2017 certifikácia a certifikačné skúšky prechádzajú viacerými zmenami. Z testov PRINCE2 Foundation budú výrazne redukované negatívne otázky (okrem prípadov, keď je zo samotného kontextu negatívna situácia – napr. v projekte Nesmie byť viac projektových manažérov) a otázok, pri ktorých sa vyberá zo zoznamu (napr. a) 1,2,4; b) 1,3,4….). Takisto sa celkový počet otázok zo súčasných 75 (z ktorých bolo bodovaných iba 70) zníži na 60.

Ešte výraznejšie bude ovplyvnená certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner, kde podľa našich informácií už nebudú otázky delené do oblastí a projektový scenár nebude mať ďalšie doplňujúce informácie.

 

To pre vás znamená…

Rok 2017 bude prechodový. Záujemcovia sa budú môcť rozhodnúť, či budú realizovať školenie alebo skúšku podľa starej verzie metódy PRINCE2  alebo podľa novej.

Predpokladá sa, že nové manuály, ako aj samotné kurzy PRINCE2 2017 budú realizované v 2. polovici roka 2017.

Zatiaľ budú k dispozícii iba skúšky v anglickom jazyku. Od roku 2018 sa bude školiť a skúšať výlučne len podľa PRINCE2 2017 a k dispozícii by mali byť skúšky aj v slovenskom a českom jazyku.

 

Doplňujúce informácie

Viacej o štandarde PRINCE2 (klikni)

Termíny aktuálnych kurzov (klikni)

 

 

Publikované so súhlasom autora

Autor:

Ing. Branislav GABLAS
certifikovaný projektový manažér (PRINCE2® Professional, PMP®, IPMA Level B®)
školiteľ a konzultant
https://www.linkedin.com/in/branogablas/

 

 

 


Ochranné známky a autorské práva
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP®, PRINCE2 Agile™ a logo PRINCE2 sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.