Ako prebieha certifikácia?

Students writing at high-school exam teens study campus academic class

Požiadavky na certifikáciu a priebeh certifikačných skúšok sú veľmi rozdielne. Značné rozdiely sú v jednotlivých štandardoch, ale aj v jednotlivých stupňoch. Certifikačná skúška môže trvať od jednej hodiny (60 minút na PRINCE2 Foundation) až po niekoľko mesiacov dlhý certifikačný proces (cca 2 mesiace na IPMA stupeň B – Certifikovaný manažér komplexných projektov).

Následne je popísaný certifikačný proces podľa štandardu IPMA, PRINCE2 a PMI.

 

IPMA certifikát

 

Certifikácia IPMA stupeň D, certifikovaný člen projektového tímu

(IPMA level D, Certified Project Management Associate)

Vstupná podmienka:

 • prax v riadení projektov sa nepožaduje.

Certifikačná skúška IPMA stupeň D:

 • písomná skúška 3 hodiny, 2 časti – test a) b) c) d) a otvorené otázky.

 

Certifikácia IPMA stupeň C, certifikovaný projektový manažér

(IPMA level C, Certified Project Manager)

Vstupná podmienka:

 • aspoň tri roky skúseností s riadením projektov s nižšou mierou komplexnosti v postavení vedúceho projektu.

Certifikačná skúška IPMA stupeň C:

 • pred certifikáciou doloženie praxe a referencií,
 • 1. deň písomná skúška 3 hodiny, otvorené otázky,
 • 2. deň tímový workshop a pohovor s hodnotiteľmi.

 

Certifikácia IPMA stupeň B, certifikovaný manažér komplexných projektov

(IPMA level B, Certified Senior Project Manager)

Vstupná podmienka:

 • aspoň päť rokov skúseností s riadením projektov, z toho aspoň tri roky vo vedúcom postavení komplexných projektov.

Certifikačná skúška IPMA stupeň B:

 • pred certifikáciou doloženie praxe a referencií, spracovanie písomnej správy,
 • 1. deň písomná skúška 3 hodiny, otvorené otázky,
 • 2. deň tímový workshop a pohovor s hodnotiteľmi.

 

 

PRINCE2 certifikát

 

Certifikácia PRINCE2 Foundation

Vstupná podmienka:

 • prax v riadení projektov sa nepožaduje.

Certifikačná skúška PRINCE2 Foundation:

 • písomná skúška 1 test 75 otázok (do 60 minút v rodnom jazyku alebo 75 minút v anglickom jazyku).

 

Certifikácia PRINCE2 Practitioner

Vstupná podmienka:

 • držiteľ medzinárodného certifikátu PRINCE2 Foundation alebo IPMA stupeň D, C, B, PMI CAPM alebo PMI PMP.

Certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner:

 • písomná skúška, 1 test zložený z prípadových štúdií, spolu 8 x 10 otázok, výber viacerých správnych odpovedí (3 hodiny a 10 minút v českom jazyku alebo anglickom jazyku).

 

PMI certifikát

 

PMI CAPM, úroveň pre člena projektového tímu

(Certified Associate in Project Management)

Certifikačná skúška PMI CAPM:

 • písomná skúška 3 hodiny, 1 on-line test 150 otázok.

 

PMI PMP, úroveň pre projektového manažéra

(Project Management Profesional)

Certifikačná skúška PMI PMP:

 • písomná skúška 4 hodiny, 1 on-line test 200 otázok.

———————————————–

Ochranné známky a autorské práva

IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.

PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.

PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® PMBOK® sú registrované ochranné známky Project Management Institute.

[1] Spôsobilosť je kombinácia vedomostí, zručností a postojov. (knowledge, skills and attitudes)

Total Page Visits: 449 - Today Page Visits: 6