Aký je rozdiel medzi kurzami?

Young adults in training course using touchpad

Kurzy a tréningové programy je možné rozdeliť do 2 hlavných skupín:

 1. príprava na certifikáciu (riešenie cvičných certifikačných príkladov),
 2. rozvoj spôsobilostí (vedomostí, praktických zručností a postojov).

 

 

 

1.  Medzi kurzy zamerané na prípravu na certifikáciu patria napríklad:

 • IPMA príprava na certifikáciu,
 • PMI príprava na certifikáciu CAPM/PMP,
 • PRINCE2 Foundation,
 • PRINCE2 Practitioner.

Kurzy sú určené pre všetkých záujemcov o certifikáciu, ktorí hľadajú rýchle riešenie ako sa pripraviť a získať medzinárodne uznávaný certifikát projektového manažmentu. Táto forma prípravy si vyžaduje aj intenzívnu samostatnú prípravu.

Na kurzoch sa naučíte riešiť cvičné certifikačné príklady, budete poznať proces certifikácie a budete kvalitne pripravení na medzinárodnú certifikačnú skúšku IPMA, PMI a PRINCE2.

 

2. Medzi tréningové programy zamerané na rozvoj spôsobilostí patria napríklad:

 • Projektové minimum (čo by mal vedieť každý pracovník o riadení projektov a zákaziek),
 • Akadémia projektového manažmentu/1. semester: PROJEKTOVÉ RIADENIE (tvrdé zručnosti),
 • Akadémia projektového manažmentu/2. semester: PROJEKTOVÝ MANAŽÉR (mäkké zručnosti),
 • Riadenie zmeny, inovácií a nápadov,
 • Talent akadémia.

Tréningové programy sú určené na rozvoj požadovaných spôsobilostí (teoretických vedomostí, praktických skúseností a postojov) potrebných pre súčasnú alebo budúcu pracovnú pozíciu. Ide o zaškolenie a pravidelné doškoľovanie všetkých pracovníkov, ktorý sa na svojich pracovných pozíciách priamo či nepriamo podieľajú na riadení zákaziek a projektov, na riadení zmien a inovácií, alebo ktorí sú talentovaní a zamestnávateľ ich potrebuje pripraviť pre budúce manažérske pozície. Ak je to potrebné, je súčasťou aj príprava na medzinárodnú certifikáciu podľa požadovaného štandardu.

—————————————–

Ochranné známky a autorské práva

IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.

PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.

PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® PMBOK® sú registrované ochranné známky Project Management Institute.

[1] Spôsobilosť je kombinácia vedomostí, zručností a postojov. (knowledge, skills and attitudes)

Total Page Visits: 355 - Today Page Visits: 5