Certifikácia IPMA – cvičné certifikačné príklady ZDARMA

27. decembra 2016

Chceli by ste získať medzinárodne uznávaný certifikát projektového riadenia IPMA?
Ale zatiaľ neviete čo je potrebné?
Chceli by ste poznať náročnosť certifikačnej skúšky a jednotlivých príkladov?
Ponáhľajte sa! Od roku 2018 majú platiť nové (náročnejšie) podmienky na získanie certifikátov IPMA.
Certifikácia IPMA – cvičné certifikačné príklady

 

 

 

Certifikácia IPMA
cvičné certifikačné príklady ZDARMA

projektový manažment, projektové riadenie

Ak uvažujete o získaní medzinárodného certifikátu IPMA, máte jedinečnú možnosť sa zoznámiť s náročnosťou certifikačných príkladov. Pripravili sme pre Vás ukážku cvičných certifikačných príkladov.

Iba pripomínam, že skúška je iba časť certifikačného procesu. Pred vlastnou skúškou musíte doložiť svoju prax a nadväzujúce dokumenty. Vše je bližšie popísané v ďalších článkoch – dole v kapitole Tiež pozri.

Všetky skúšky sa vykonávajú v slovenskom jazyku.

 

Objednávka na certifikáciu IPMA a tlačivá (na stiahnutie)

 

Ako na to?

 

 1. Stiahnite si ZDARMA cvičné certifikačné príklady IPMA, zoznámte sa s ich obsahom a vyriešte ich.
 2. Ak potrebujete niečo doštudovať, vyberte si jeden z kurzov:
 3. Ponáhľajte sa! Od roku 2018 majú platiť nové (prísnejšie) podmienky na získanie certifikátov IPMA.

 

Upozornenie

Cvičné certifikačné príklady IPMA odpovedajú certifikačnej skúške v Slovenskej republike.
V zahraničí sa môže proces certifikácie a spôsob overenia spôsobilostí líšiť.

 

 

Stupne certifikátov IPMA

 

 

Certifikačné príklady IPMA 

1.deň skúšky IPMA:
Písomná časť skúšky (IPMA stupeň D, C, B)

(v článku sú uvedené ilustračné fotografie z prípravných kurzov)

 

Príklad 1

projektovy-manazment-gpp-19Príklad 1 (IPMA stupeň D, C, B):
Metódy projektového riadenia

Trvanie do 2 hodín.

Požadovaná úspešnosť 55%.

 

 

 

Zo zadania príkladu musí uchádzač zvyčajne vypracovať (nakresliť a vyrátať):

 • harmonogram projektu, úsečkový graf (s využitím viacerých druhov väzieb úloh)
 • sieťový graf s výpočtom začiatkov a koncov úloh,
 • vyvažovanie prostriedkov,
 • graf nasedia pracovníkov a prácnosť projektu,
 • graf súčtových nákladov,
 • graf kumulatívnych nákladov,
 • výpočet vytvorenej hodnoty,
 • a iné úlohy.

Certifikácia IPMA – cvičné certifikačné príklady

 

Príklad 2

Certifikácia IPMA - cvičné certifikačné príklady 2

Príklad 2 (IPMA stupeň C, B):
Súhrnný príklad

Trvanie do 2 hodín.

Požadovaná úspešnosť 55%.

 

 

Certifikácia IPMA – cvičné certifikačné príklady

Zo zadania príkladu – prípadovej štúdie fiktívneho projektu, kde uchádzač je zaradený na pozíciu manažéra projektu, musí zvyčajne vypracovať :

 • účel, ciel a výstupy projektu,
 • hierarchickú štruktúru prác WBS,
 • harmonogram projektu, etapy a míľniky,
 • zúčastnené strany projektu, organizáciu projektu OBS a plán komunikácie,
 • rozpočet projektu,
 • plán riadenia rizík,
 • systém riadenia zmien,
 • navrhnúť obsah niektorých porád a štandardných tlačív,
 • a iné úlohy.

 

Príklad 2 (IPMA stupeň D): Otázky z projektového riadenia

Pre najnižší stupeň IPMA – D je pripravené odlišné zadanie príkladu 2.

Zo zadania príkladu musí uchádzač vypracovať tvorivé odpovede na otázky, ako napríklad:

 • popíšte cyklus riadenia projektu,
 • popíšte proces plánovania projektu, proces komunikácie, proces riadenia zmeny, proces práce s rizikami,
 • popíšte WBS a na čo sa využíva,
 • popíšte náležitosti zmluvy o dielo,
 • a iné otázky na základné pojmy a procesy riadenia projektov.

 

Príklad 3

Certifikácia IPMA - cvičné certifikačné príklady 3

Príklad 3 (IPMA stupeň D, C, B):
Terminologický test

60 otázok, 4 odpovede, 1 odpoveď správna.

Trvanie do 1 hodiny.

Požadovaná úspešnosť 40 správnych odpovedí z 60 otázok.

 

 

Certifikácia IPMA - cvičné certifikačné príklady SPS

 

Na zvládnutie je potrebné naštudovať a poznať terminológiu projektového riadenia z:

   – publikácie SPS3 (Súbor požadovaných spôsobilostí IPMA), možnosť objednať TU,

   – terminologického slovníka (STIAHNUŤ)

 

 

————————————

Certifikácia IPMA – cvičné certifikačné príklady

 

2.deň skúšky IPMA:
Certifikačný workshop (IPMA stupeň C, B)

 

 

Certifikácia IPMA - cvičné certifikačné príklady WS1Certifikačný workshop (IPMA stupeň C, B): Prípadová štúdia

Trvanie cca 3,5 hodiny.

Hodnotenie: splnil/nesplnil

 

 

Projektový manažment

 

Certifikácia IPMA - cvičné certifikačné príklady WS2Každý člen tímu prevezme zadanie príkladu – prípadovej štúdie fiktívneho projektu. Štruktúra zadania je veľmi podobná Príkladu 2  Súhrnný príklad.

Základným rozdielom je, že prípadovú štúdiu plnia uchádzači ako tím, postupne sa striedajú v pozícii vedúceho tímu a pri riešení úloh je možné využívať všetky dostupné pomôcky (notebook, internet, knihy, tlačivá…).

 

 

Hodnotitelia okrem vlastných výstupov práce tímu pozorujú a hodnotia najmä prácu uchádzačov v pozícii vedúceho tímu a člena tímu.

 

————————————

 

Cvičné certifikačné príklady IPMA – STIAHNUŤ ZDARMA

Ak máte záujem si ZDARMA stiahnuť cvičné certifikačné príklady IPMA, vypíšte svoje meno a email.

Poznámka:

Zároveň budete zaradený do nášho zoznamu profesionálov.
Získate tipy pre zlepšenie riadenia projektov a zákaziek, pozvánky na zaujímavé webináre a kurzy.
Nikdy neposielame nevyžiadanú poštu. Zo zoznamu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

 

 

Tiež pozri

Objednávka na certifikáciu IPMA a tlačivá (na stiahnutie)

Nie je certifikát ako certifikát!

Ako prebieha certifikácia?

Prečo sa vo verejnom obstarávaní vyžadujú certifikáty IPMA, PRINCE2 či PMI?

IPMA, PRINCE2, PMI – aký je rozdiel?

 

 

Kontakt

projektový manažment Petr Všetečka PTBOKdoc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPMA-B a PRINCE2 Foundation
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOKTM Guide)
autor manažérskeho vzdelávacieho programu Akadémia projektového manažmentu
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide).

 

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

 

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

 

 

Ochranné známky a autorské práva

IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.