Certifikát IPMA 2018

25. apríla 2018
certifikát IPMA 2018

Už je to tu… Na Slovensku od 6/2018 môžete získať nový certifikát IPMA 2018 podľa štandardu projektového riadenia ICB4. Štandard je preložený do slovenčiny ako knižná publikácia SPS4. Vlastná certifikačná skúška prebieha v slovenskom jazyku. Už pre Vás chystáme prípravné kurzy…

 

 

 

 

Získajte nový certifikát IPMA 2018
podľa štandardu ICB4?

 

Slovenská Spoločnosť pre projektové riadenie SPPR (IPMA Slovakia) od júna 2018 prechádza na nový štandard ICB4 (Individual IPMA Competence Baseline, ver.4.0). Ide o knižne popísané spôsobilosti projektových manažérov, ktoré má v praxi uplatňovať každý projektový manažér pre profesionálne riadenie projektov.

Certifikáty IPMA (International Project Management Association) sú medzinárodne uznávané certifikáty vydávané odborníkom na projektové riadenie. Štandard IPMA nie je zameraný na jednu konkrétnu metódu. Podľa štandardu IPMA sa posudzuje osobnosť projektového manažéra ako celok. Toto posúdenie sa vykonáva cez spôsobilosti (angl. Competences). Pre posúdenie spôsobilostí sa u uchádzačov overujú:

 • teoretické vedomosti,
 • praktické skúsenosti,
 • postoje (správanie).

 

Súbor požadovaných spôsobilostí SPS4
(nutná znalosť pre úspešnú skúšku IPMA)

Slovenský preklad novej publikácie ICB4 je vydaný pod názvom SPS4 “Súbor požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie”.

certifikát IPMA 2018

 

V publikácii SPS4 sú spôsobilosti rozdelené do 3 skupín:

PERSPEKTÍVA (spôsobilosti zvládnuť prostredie),
ĽUDIA (sociálne spôsobilosti),
POSTUPY (technické spôsobilosti).

Pre oblasť riadenia projektov je v SPS4 spolu popísaných 28 spôsobilostí. Ku každej spôsobilosti sú uvedené aj “kľúčové ukazovatele spôsobilostí” podľa ktorých je posudzovaná osobnosť uchádzača o certifikát IPMA.

Publikáciu SPS4 je možné zakúpiť na eShope: https://ptbok.com/product/sps4/

 

Publikáciu SPS4 máme pripravenú aj pre každého účastníka nášho kurzu:

 • AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU (komplexné štúdium)
 • IPMA príprava na certifikáciu (intenzívny kurz a samoštúdium)
 • termíny postupne zverejňujeme na https://www.projektoveriadenie.sk/kurzy.

certifikát IPMA 2018

 

Certifikát IPMA 2018

Podľa nového certifikačného štandardu je možné získať 4 stupne certifikátov IPMA pre oblasť riadenia projektov:

 • IPMA stupeň A
  Certifikovaný riaditeľ projektov (Certified Project Director) je spôsobilý riadiť významné projekty s najvyššou mierou komplexnosti a strategickým dopadom na organizáciu.
 • IPMA stupeň B
  Certifikovaný manažér komplexných projektov (Certified Senior Project Manager) je spôsobilý samostatne riadiť rôzne druhy komplexných projektov.
 • IPMA stupeň C
  Certifikovaný projektový manažér (Certified Project Manager) je spôsobilý riadiť menej zložité projekty.
 • IPMA stupeň D
  Certifikovaný člen projektového tímu (Certified Project Management Associate) je spôsobilý pracovať v projektovom tíme.
 • Na získanie certifikátu vyššieho stupňa nie je potrebné byť držiteľom certifikátu nižšieho stupňa.

certifikát IPMA 2018

Proces certifikácie IPMA je založený na posudzovaní osobností uchádzača a zjednodušene povedané obsahuje:

 • zaslanie dokladov o praxi (pred písomnou skúškou),
 • písomnú skúšku,
 • praktický workshop,
 • pohovor s hodnotiteľmi.

 

Certifikačné stupne a proces certifikácie pre jednotlivé stupne IPMA sa líši najmä:

 • v dĺžke požadovanej praxe,
 • v jednotlivých krokoch posudzovania spôsobilostí,
 • v hĺbke znalostí požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie,
 • v spôsobe overenia spôsobilostí.

 

Tabuľka: Požiadavky na odbornú prax uchádzača o certifikát IPMA 2018

certifikát IPMA 2018

Zdroj: https://ipma-certifikacia.sk/wp-content/uploads/2018/02/Pokyny-pre-zaujemcov_2018.pdf

 

ipma slovakia

 

Chcem certifikát IPMA 2018. Čo mám urobiť?

 

Chcem využiť Vaše 10 ročné skúsenosti z certifikačného procesu IPMA a absolvovať kurz:

 1. Vyberte si niektorý z našich kurzov IPMA; termíny postupne zverejňujeme na https://www.projektoveriadenie.sk/kurzy.
 2. V cene kurzu je publikácia SPS4, pre niektoré kurzy aj anglicko-slovenská učebnica PROJEKTOVÉ MYSLENIE http://ptbok.com/.
 3. Spoločne si prejdeme celý pred-certifikačný proces, priebeh certifikácie a precvičíme si cvičné certifikačné príklady.
 4. Stiahnete a správne vyplníte tlačivá pred skúškou https://ipma-certifikacia.sk/prihlasovanie-na-junove-ck/.
 5. Potom sa prihlásite na konkrétny termín certifikácie https://ipma-certifikacia.sk/terminy-2/.

 

Chcem sa pripraviť sám na certifikáciu IPMA:

 1. Ujasnite si svoju prax (počet mesiacov v pozícii manažéra projektu) – ujasnite si na aký stupeň IPMA sa môžete prihlásiť.
 2. Stiahnite si potrebné tlačivá pred skúškou https://ipma-certifikacia.sk/prihlasovanie-na-junove-ck/.
 3. Objednajte si knihu SPS4 https://ipma-certifikacia.sk/publikacia-sps4/ a naštudujte si ju.
 4. Naštudujte si metódy a nástroje projektového manažmentu a ďalšie požadované spôsobilosti z odbornej literatúry, napr. z učebnice PROJEKTOVÉ MYSLENIE http://ptbok.com/objednavka-knihy/ a pod.
 5. Prihláste sa na konkrétny termín certifikácie https://ipma-certifikacia.sk/terminy-2/.

 

Chcem sa opýtať. Čo mám urobiť?

Napíšte mi, alebo zavolajte. Kontakt je nižšie.

Rád Vám odpoviem na Vaše otázky. Sám som sa roky predieral spleťou medzinárodných štandardov a certifikátov. Viem, že to nie je ľahké. Tak ak chcete, využite moje znalosti konzultanta a skúsenosti hodnotiteľa IPMA.

 

 

Kontakt

Petr Všetečka PTBOKdoc. Ing. Petr VŠETEČKA, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B a PRINCE2 Practitioner
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK™ Guide, www.ptbok.com)
hodnotiteľ medzinárodných certifikačných skúšok IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

 

 

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide).

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

Referencie TU

 

Obchodné známky a autorské práva:

IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A®, ICB® a logo IPMA sú registrované obchodné známky International Project Management Association.

SPPR®, IPMA stupeň D®, IPMA stupeň C®,  IPMA stupeň B®, IPMA stupeň D® a logo SPPR sú registrované obchodné známky Spoločnosti pre projektové riadenie.

PTBOK™ je obchodná známka publikácie „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“. Vydavateľ publikácie je Petr Všetečka www.ptbok.com.

 

 

Total Page Visits: 418 - Today Page Visits: 4