Čím začať a ako si vybrať?

ako si vybrat

Odpoveď na otázku “Čím začať a ako si vybrať” je jednoduchá, ak viete čo potrebujete. Pomôžu Vám tabuľky nižšie. V prípade potreby napíšte alebo zavolajte a poraďte sa: asistent@garantpp.sk, +421 918 66 32 44

Tabuľka: Výber kurzov a tréningových programov

Vaše potreby Odporúčaný kurz alebo tréningový program Trvanie
AKO TO ZAČAŤ ROBIŤ SPRÁVNE…
Pre všetkých členov projektových tímov a všetkých spolupracovníkov, od ktorých sa požadujú základné znalosti riadenia zákaziek/projektov a pochopenie princípov projektového manažmentu.
PROJEKTOVÉ MINIMUM
(čo by mal vedieť každý pracovník o riadení projektov a zákaziek)
2 + 2 dni
UŽ MÁM NEJAKÉ SKÚSENOSTI…
Potrebujete sa zdokonaliť na pozícii manažéra projektu alebo člena tímu, získať istotu a robiť veci pri riadení zákaziek a projektov efektívne.
Akadémia projektového manažmentu
PROJEKTOVÉ RIADENIE
5 stretnutí spolu 11 dní
POTREBUJEM VIESŤ TÍM…
Potrebujete sa zdokonaliť v komunikačných a líderských zručnostiach pri riadení zákaziek a projektov.
Akadémia projektového manažmentu
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
4 stretnutia spolu 8 dní
POTREBUJEM MEDZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT…
Potrebujete rýchlu prípravu na medzinárodnú certifikačnú skúšku IPMA, PMI, PRINCE2.
IPMA príprava na certifikáciu
PMI príprava na certifikáciu CAPM/PMP
PRINCE2 Foundation
PRINCE2 Practitioner
2 až 4 dni
POTREBUJEM AGILNÉ RIADENIE…
Potrebujem sa naučiť riadiť a pracovať s agilnou metódou riadenia zákaziek a projektov.
SCRUM Master Certified
SCRUM Developer Certified
PRINCE2 Agile
2 až 3 dni
POTREBUJEM SOFTVÉROVÚ PODPORU…
Potrebujem sa naučiť efektívne ovládať primeraný softvérový nástroj.
MS Project
Primavera
2 až 4 dni

Tabuľka: Výber štandardu a medzinárodného certifikátu projektového manažmentu

Vaše potreby Odporúčaný štandard a medzinárodná certifikácia Trvanie
VLASTNÝ PROFESIJNÝ RAST
Hľadám cestu (štandard) pre vlastný odborný rast v oblasti projektového riadenia
štandard: IPMA
stupeň: D, C alebo B
pozn.: v slovenskom jazyku
IPMA stupeň B nemá konkurenciu v iných štandardoch
Kurz 3 dni, certifikácia 1 dni až 4 mesiace
CERTIFIKÁT DO SÚŤAŽÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA SLOVENSKU
Potrebujem byť konkurencie schopný na slovenskom trhu
štandard: IPMA
stupeň: C alebo B
pozn.: v slovenskom jazyku
IPMA stupeň B nemá konkurenciu v iných štandardoch
Kurz 3 dni, certifikácia 2 dni až 4 mesiace
RÝCHLO ĽUBOVOĽNÝ MEDZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT
Potrebujete čo najrýchlejšie nejaký medzinárodne uznávaný certifikát riadenia projektov
štandard: PRINCE2
stupeň: Foundation
pozn.: v slovenskom jazyku rýchly, ale nízky stupeň certifikácie
Kurz a certifikácia 3 dni
PRÁCA NA MEDZINÁRODNÝCH TRHOCH
Potrebujem byť uznávaný partnermi z celého sveta a kompatibilný na medzinárodných trhoch
štandard: PMI
stupeň: PMP
pozn.: v anglickom jazyku celosvetovo najznámejší certifikát
Kurz 4 dni, certifikácia 1 deň (on-line)
PROFESIONÁLNE RIEŠENIE
Chcem sa dlhodobo profilovať v oblasti riadenia projektov a byť uznávaným odborníkom
Postupne sa certifikovať podľa viacerých štandardov (IPMA, PMI, PRINCE2, SCRUM) Dlhodobo

—————————————–

Ochranné známky a autorské práva

IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.

PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.

PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® PMBOK® sú registrované ochranné známky Project Management Institute.

[1] Spôsobilosť je kombinácia vedomostí, zručností a postojov. (knowledge, skills and attitudes)

Total Page Visits: 509 - Today Page Visits: 4