Nová verzia IPMA ICB4. Čo to pre vás znamená?

10. marca 2017

Prichádza nová verzia medzinárodného štandardu projektového riadenia IPMA Competence Baseline verzia 4.0.
Aké sú zmeny a čo to pre vás znamená?
Zmení sa príprava na certifikáciu či vlastná certifikačná skúška?
Kedy vstúpi nová verzia do platnosti?

 

 

Nová verzia IPMA Competence Baseline ICB4 prichádza na Slovensko

 

 

Skratka ICB znamená IPMA Competence Baseline (prekladá sa ako SPS Súbor požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie). Ide o medzinárodný štandard projektového riadenia, ktorý vyvinul a udržiava IPMA® (International Project Management Association). Podľa tohto štandardu je možné certifikovať projektových manažérov.

Staršia verzia ICB3 (IPMA Competence Baseline ver.3.0) bola vydaná v roku 2006. Nová verzia ICB4 (IPMA Competence Baseline ver.4.0) bola vydaná v roku 2015. Do roku 2020 je povinnosťou národných asociácií projektového riadenia implementovať ICB4 do certifikačného procesu.

 

Národné asociácie projektového riadenia (IPMA) sú:

 • SPPR® Spoločnosť pre projektové riadenie – na Slovensku www.sppr.sk
 • SPŘ® Společnost pro projektové řízení – v Českej republike www.ipma.cz

 

 

Čo prinesie nová verzia?

Nová verzia ICB4 prinesie celkom nový prístup k požadovaným spôsobilostiam, ale aj k certifikácii.

ICB3 (stará verzia)

Štandard ICB3 (v slovenskom preklade SPS3) obsahuje popis spôsobilostí , ktoré sa rozdeľujú na:

technické spôsobilosti,
sociálne spôsobilosti,
spôsobilosti zvládnuť prostredie projektu.

 

 

ICB4 (nová verzia)

Štandard ICB4 obsahuje popis menšieho počtu spôsobilostí , ktoré sa rozdeľujú na:

prostredie,
ľudia,
postupy.

 

 

Vo verzii ICB3 bola venovaná iba okrajová pozornosť riadeniu programov a portfólií. Naopak výraznou odlišnosťou novej verzie ICB4 je popis spôsobilosti osobitne pre:

 • riadenie projektov,
 • riadenie programov,
 • riadenie portfólie.

 

 

Zmeny v certifikačných skúškach

Aj certifikačné skúšky budú prispôsobené novému štandardu IPMA. Príprava nového certifikačného procesu, vrátane certifikačných príkladov je v rukách národných asociácií projektového riadenie, ktoré na ňom v súčasnom roku intenzívne pracujú. Novinkou sú aj nové certifikačné stupne.

 

V súčasnosti štandard IPMA umožňuje 4-stupňovú certifikáciu:

 • IPMA stupeň D, certifikovaný člen projektového tímu,
 • IPMA stupeň C, certifikovaný projektový manažér,
 • IPMA stupeň B, certifikovaný manažér komplexných projektov,
 • IPMA stupeň A, certifikovaný riaditeľ projektov.

 

Podľa nového štandardu by mali byť zavedené aj nové certifikačné stupne:

 • D, C, B, A   pre certifikáciu manažérov projektov,
 • B, A            pre certifikáciu manažérov programov,
 • B, A            pre certifikáciu manažérov portfólií.

 

Príprava na certifikáciu podľa ICB4:

Na základe spoznania nového systému certifikácie IPMA v roku 2018 a prvých skúseností z tejto certifikácie, bude následne vyvinutý aj nový druh kurzov, zahŕňajúci nový spôsob prípravy na certifikáciu, nové príklady a nové prípadové štúdie na overenie spôsobilostí uchádzačov.

 

To pre vás znamená…

Nový štandard so sebou prinesie (pravdepodobne náročnejší) nový certifikačný proces aj re-certifikačný proces. Plánovaný termín prechodu na nový štandard IPMA na Slovensku je apríl 2018.

V roku 2017 je prechodné obdobie, kedy SPPR pripravuje všetky potrebné kroky na implementáciu nového štandardu IPMA (napr. preklad a vydanie slovenskej verzie SPS4) a kedy stále platia súčasné podmienky certifikácie a re-certifikácie IPMA.

To pre Vás znamená, ak chcete využiť súčasný už známy a overený systém certifikácie a re-certifikácie, PONÁHĽAJTE sa. Máte čas do marca 2017.

 

 

Doplňujúce informácie

Viacej o štandarde IPMA (klikni)

Termíny aktuálnych kurzov  (klikni)

Manažérske štúdium: Akadémia projektového manažmentu podľa IPMA (klikni)

Nové pravidlá IPMA certifikácie v roku 2018

Nová verzia Súboru požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie – SPS4

 

Na stiahnutie

stará verzia ICB3

nová verzia ICB4

 

 

Autor

Petr Všetečka PTBOKdoc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPMA-B a PRINCE2 Foundation
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOKTM Guide)
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

 

 

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide).

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995


Ochranné známky a autorské práva

IPMA®, IPMA Level D®, IPMA Level C®, IPMA Level B®, IPMA Level A®, ICB® a logo IPMA sú registrované ochranné známky International Project Management Association.