PMI (Project Management Institute) je medzinárodná asociácia projektového manažmentu so sídlom v USA, ktorá vyvinula medzinárodný štandard projektového manažmentu (celosvetovo najrozšírenejší). Tento štandard je popísaný v publikácii PMBOK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge).

Všetky kurzy PMI sú vedené v anglickom jazyku alebo slovenskom jazyku.
Na medzinárodnú certifikačnú skúšku PMI je možné sa pripraviť po absolvovaní kurzu:
1) kurz „PMI príprava na certifikáciu CAPM/PMP“ (2 stretnutia, 4 dni).

 

PMI príprava na certifikáciu CAPM/PMP

Kurz „PMI príprava na certifikáciu CAPM/PMP“ je určený pre všetkých záujemcov o certifikáciu PMI, ktorí hľadajú rýchle riešenie ako sa pripraviť a získať certifikát PMI. Táto forma prípravy si vyžaduje aj intenzívnu samostatnú prípravu.

Spolu 2 stretnutia, 2+2 dni:
Štúdium štandardu PMI, vzorové testy……………………………………….2 dni,
Intenzívna samostatná príprava v medziobdobí……………………….cca 4 týždne,
Štúdium štandardu PMI, vzorové testy……………………………………….2 dni.

Na kurze sa naučíte a precvičíte 10 znalostných oblastí podľa PMI/PMBOK Guide, cvičné certifikačné testy, budete poznať proces certifikácie a budete kvalitne pripravení na medzinárodnú certifikačnú skúšku PMI CAPM a PMI PMP.

Certifikácia PMI je nepovinná. Hradí ju účastník samostatne priamo certifikačnému orgánu PMI. Výška poplatku je rôzna, od výberu stupňa certifikácie IPMA.

Poznámka:
Ak potrebujete komplexný vzdelávací program, zameraný na nácvik všeobecne platných metód a nástrojov plánovania a riadenia projektov, odporúčame Vám akreditované štúdium „Akadémia projektového manažmentu“, (5 stretnutí, spolu 11 dní, z toho 1 deň out-door). Viacej tu.

Hore

 

Total Page Visits: 776 - Today Page Visits: 6