Chcete byť úspešní? Myslite projektovo!

23. apríla 2018
myslite projektovo

Chcete sa vyhnúť problémom vo vašich projektoch? Chcete svoje úlohy končiť načas a získať viac času pre seba? Chcete byť úspešní? Myslite projektovo! Informácie o originálnej anglicko-slovenskej knihe projektového riadenia, ktorá je jedinečná na našom knižnom trhu.

MYSLITE PROJEKTOVO
anglicko-slovenská kniha PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK™ Guide)

Stručné predstavenie knihy v krátkom videu…

Chcete sa vyhnúť problémom vo vašich projektoch… ?

Nech ste podnikateľ, zamestnanec, pracovník štátnej správy či dobrovoľník – stretávate sa pri svojej práci s projektmi. Možno projekty riadite alebo pracujete ako člen projektového tímu. Očakávajú sa od vás konkrétne výsledky a pomohla by Vám rada…

 Vieme ako na to!

Nechcete komplikovanú teóriu, ani zložité postupy.
Potrebujete praktický návod. Jednoduchý manuál „AKO UCHOPIŤ NÁPAD, INOVÁCIU ALEBO ZÁKAZKU A ZREALIZOVAŤ JU DO ÚSPEŠNÉHO KONCA“.

 Pomôže Vám PROJEKTOVÉ MYSLENIE!

PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK™ Guide) je prvá originálna anglicko-slovenská kniha o základných princípoch projektového manažmentu. Je to univerzálny manuál písaný jednoduchým jazykom. Kniha plá praktických príkladov. Podstatu riadenia projektov  ponúka v základných – všeobecne platných princípoch. Kniha je písaná anglicko-slovensky a preto je vhodná ako manuál pre domáce aj medzinárodné projektové tímy. Myslite projektovo…

myslite projektovo

Kniha Vám rovnako dobre poslúži ako:

  • praktický návod na každodenné riadenie Vašich projektov – pracovných aj súkromných,
  • firemná metodika riadenia projektov a zákaziek,
  • praktická anglicko-slovenská učebnica projektového manažmentu,
  • manuál pre prípravu na medzinárodnú certifikáciu podľa štandardu IPMA® (International Project Managemet Association).

myslite projektovo

Foto: Slávnostný krst knihy na medzinárodnej konferencii “21st Century Projects” (2015) moderoval slovenský humorista Mišo Hudák

O knihe:
2. rozšírené vydanie (v predaji)

projektové myslenie

Názov: PROJEKTOVÉ MYSLENIE

VŠETEČKA, Petr. A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge (PTBOK™ Guide) – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí. 2. rozšírené vyd. anglicko-slovenské. Liptovský Mikuláš : Petr Všetečka, 2017. 528 s. ISBN 978-80-972683-9-8.

Rozmery: 200 x 260 mm
Väzba: brožovaná
Odborný garant vydania: SPPR Spoločnosť pre projektové riadenie

Cena knihy: 55 € (50€ + 5€ DPH 10%)

Kniha je písaná postupne tak, ako sa riadi projekt. Popisuje celý cyklus riadenia projektu – základné metódy a nástroje:

  • spúšťania projektu (prípravy projektu),
  • detailného plánovania projektu,
  • uskutočňovania projektu a kontrolovania projektu,
  • ukončovania projektu.

Druhé rozšírené vydanie prináša celkom prepracovanú kapitolu „Riadenie kvality projektu“, nové kapitoly o medzinárodných štandardoch projektového manažmentu a ako prvá na slovenskom a českom knižnom trhu aj kapitolu „Riadenie znalostí v projekte“.

1. vydanie (vypredané)

projektové myslenie 1

Názov: PROJEKTOVÉ MYSLENIE,

VŠETEČKA, Petr. A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge (PTBOK™ Guide) – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí. 1. vyd. anglicko-slovenské. Liptovský Mikuláš : Petr Všetečka, 2015. 512 s. ISBN 978-80-9719-82-1-3.

Rozmery: 200 x 260 mm
Väzba: brožovaná
Odborný garant vydania: SPPR Spoločnosť pre projektové riadenie

Cena knihy: 55 € (50€ + 5€ DPH 10%)

Kniha je základným študijným materiálom na našich kurzoch Projektového riadenia

Myslite projektovo…

myslite projektovo

Viac o knihe na www.ptbok.com

projektove mysleni

myslite projektovo

Kontakt na autora

Petr Všetečka PTBOKdoc. Ing. Petr VŠETEČKA, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPM levelB a PRINCE2 Practitioner
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOKTM Guide, www.ptbok.com)
autor manažérskeho vzdelávacieho programu AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide).

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

Total Page Visits: 274 - Today Page Visits: 5