Praktický kurz: Rozbor reálneho projektu podľa Zmluvy o dielo – foto momentky z kurzu a spokojnosť účastníkov

23. apríla 2018
prakticky kurz

Ak si chcete pod vedení skúseného lektora vyskúšať rozbor Zmluvy o dielo a vytvorenie plánovacej a riadiacej dokumentácie reálneho projektu/zákazky, využite časovo obmedzenú ponuku na praktický kurz. Kurz je svojím obsahom jedinečný na trhu!

Otvárame iba 1 až 2x do roka!

 

 

 

 

Praktický kurz:
Rozbor reálneho projektu podľa Zmluvy o dielo

 

Portál www.projektoveriadenie.sk pre Vás pripravil praktický kurz, v ktorom sa naučíte:

 • analyzovať Zmluvu o dielo ako ZADANIE projektu/zákazky,
 • spracovať základné plánovacie a riadiace dokumenty projektu,
 • pracovať v tíme,
 • prezentovať a obhajovať výsledky tímovej práce.

Pridanou hodnotou je:

 • výmena skúseností s kolegami z praxe,
 • večerné bezplatné konzultácie k certifikácii IPMA.

 

DÔLEŽITÉ: Časové a kapacitné obmedzenia

PONUKA JE ČASOVO OBMEDZENÁ. Prihlásiť sa môžete do 11.5.2018

Kurz je súčasťou už bežiaceho manažérskeho štúdia Akadémia projektového manažmentu, preto je POČET MIEST LIMITOVANÝ iba na doplnenie učebnej skupiny. Kurzu sa môžete zúčastniť aj bez absolvovania predchádzajúcich modulov.
Účastníci budú pracovať v 2-och tímoch a postupne spracovávať jednotlivé úlohy smerujúce k vytvoreniu plánu projektu (zákazky) a k nastaveniu systému jeho riadenia.

 

Ako sa prihlásiť?

Zašlite nám späť vyplnenú Prihlášku.
Stiahnuť PRIHLÁŠKU   TU.
Stiahnuť POZVÁNKU   TU.

 

 

Praktický kurz

Názov kurzu: Implementácia projektového manažmentu do organizácie

Dátum a trvanie: 14.5. – 15.5.2018 (2 dny)

Garant a lektor kurzu: doc. Ing. Petr Všetečka PhD. (IPMA level B, PRINCE2 Practitioner) autor anglicko-slovenskej knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE – Project Thinking Body of Knowledge (PTBOK Guide)

Cena kurzu: 480€  (400€ + 20% DPH)

Miesto konania: Drevenice Jánošíkov dvor, Zázrivá http://janosikovdvor.sk/kontakt/

myslite projektovo

 

V cene sú náklady:

 • interaktívne školenie formou tréningu,
 • školiaci materiál pre každého,
 • občerstvenie (kávový servis) a obed na každý deň tréningu,
 • vydanie záverečného osvedčenia o absolvovaní kurzu.

Účastníci si hradia – dopravu, ubytovanie, raňajky a večere.

 

Možnosť dokúpiť:

 • anglicko-slovenskú knihu PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK Guide) za 55€ (50 + 10% DPH).

 

BONUS:

 • slovenský terminologický slovník projektového riadenia ZDARMA,
 • výmena skúseností,
 • konzultácie k certifikácii IPMA.

 

Ako sa prihlásiť?

Zašlite nám späť vyplnenú Prihlášku.
Stiahnuť PRIHLÁŠKU   TU.
Stiahnuť POZVÁNKU   TU.

 

Kontakt na lektora

Petr Všetečka PTBOKdoc. Ing. Petr VŠETEČKA, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPM levelB a PRINCE2 Practitioner
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOKTM Guide, www.ptbok.com)
autor manažérskeho vzdelávacieho programu AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

 

 

Praktický kurz: momentky

projektový manažment praktický kurz

projektový manažment praktický kurz

projektový manažment praktický kurz

projektový manažment praktický kurz

projektový manažment praktický kurz

Praktický kurz:
Postrehy účastníkov po kurze

 

Otázky: 

Čo vás na kurze najviacej zaujalo?
Akú myšlienku si odnášate do praxe?
Čo je váš najväčší AHA MOMENT?

 

Odpovede niektorých účastníkov:

“Každý výstup projektu/zákazky musí mať svoju špecifikáciu – popis vlastností.”

Martin

 

“Na každý projekt/zákazku je možné sa pozrieť z viacerých strán. Inak ho vidí investor, inak realizátor a inak subdodávateľ.”

Katka

 

“Projekt sa plánuje zhora – účel/prínos – cieľ – výstupy a realizuje zdola – dodáme výstupy – splníme cieľ – naplníme účel/prínosy.”

Matej

 

“Nie každá úloha v projekte musí byť ukončená načas. Načas musia byť ukončené etapy a projekt.”

Monika

 

“Najviacej ma zaujalo ´prekonvertovanie´zmluvy z právnického jazyka do jazyka projektového myslenia. To bolo super.”

Peter

 

“Veľmi mi pomohol rozbor zmluvy od začiatku do konca a praktické cvičenia zamerané na tvorbu plánovacej dokumentácie. Uvedomila som si dôležitosť nakreslenie organizácie projektu – kto bude na projekte pracovať a kto bude komu nadriadený a podriadený.”

Zuzana

 

“Oneskorené odovzdanie Preberacieho protokolu na ekonomický úsek spôsobí oneskorenie fakturácie a možné problémy s ´cash flov´firmy.”

Edit

 

“Na zmluvu a zákazku je potrebné sa pozrieť očami všetkých zúčastnených strán. Oplatí sa nájsť si čas a zmluvu si veľmi pozorne prečítať.”

Lukáš

 

 

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide).

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

 

 

Total Page Visits: 242 - Today Page Visits: 4