Kniha PROJEKTOVÉ MYSLENIE – už sa nedá kúpiť!

26. novembra 2016

Celý náklad originálnej anglicko-slovenskej knihy PROJEKTOVÉ MINIMUM (PTBOK™ Guide) bol s veľkým úspechom v tomto roku celkom vypredaný (za 1,5 roka). Všetkých záujemcov však uisťujeme, že intenzívne pracujeme na 2. vydaní. Plánovaný termín vydania je 1. polrok 2017.

 

 

 

Kniha PROJEKTOVÉ MYSLENIE – už sa nedá kúpiť!

Anglicko-slovenská kniha PROJEKTOVÉ MYSLENIE bola s veľkým úspechom vypredaná.

 

Preto pripravujeme na 1. polrok 2017 vydanie:

  1. na slovenský trh – 2. anglicko-slovenské vydanie v tlačenej podobe (kniha),
  2. na globálny trh – elektronické vydanie, anglické (eBook).

 

anglicko-slovenská kniha PROJEKTOVÉ MINIMUM (PTBOK Guide)

anglicko-slovenská kniha PROJEKTOVÉ MINIMUM (PTBOK Guide)

Vaša propagácia

Ak chcete využiť túto príležitosť a spropagovať vašu firmu či vaše služby formou celostránkovej inzercie v knihe a reklamy na stránke www.ptbok.com, kontaktujte nás na vsetecka@garantpp.sk. Zašleme Vám návrh spolupráce.

Cieľová skupina čitateľov

Cieľovou skupinou (čitateľmi) nie sú iba projektoví manažéri (PM) a členovia domácich a medzinárodných tímov, ale aj stredný a vyšší manažment veľkých spoločností, konatelia a riaditelia (CEO) malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činné osoby – špecialisti.

Podmienky spolupráce

Návrh spolupráce Vám zašleme na vyžiadanie. Napíšte nám na vsetecka@garantpp.sk

 

 

 sppr  inzercia-2
liv-epi projektove-myslenie-gpp

 

 

Kontakt

Petr Všetečka PTBOKdoc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPMA-B a PRINCE2 Foundation
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOKTM Guide, www.ptbok.com)
autor manažérskeho vzdelávacieho programu AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk