Selfmarketing a riadenie seba v prioritách a čase (Time management)

12. januára 2017

Selfmarketing a riadenie seba v prioritách a čase (Time management)

 

KURZ

AKCIA 1 + 1 ZDARMA

Zaplaťte za jedného účastníka, vyšlite dvoch účastníkov!

 

 

Termín: 19.01.2017 (1 deň)

Miesto: Liptovský Mikuláš, Hotel Jánošík

Čas: 08:00 až 16:00 hod.

 

Cena: 150 € + DPH / osoba

Počet miest: maximálne 10 až 12 osôb

 

 

Obsah:

 1. Selfmarketing
 • selfmarketing a jeho význam
 • JA ako značka, ako budovať svoju značku
 • marketingový mix, AIDA vzorec
 • predpoklady pre dobrý selfmarketing
 • autentickosť
 • využívanie príležitostí (preukazovanie schopností, spoznanie najnovšieho stavu a využívanie informácií, aktivita a napredovanie, účasť a pôsobenie v projektoch, každodenný prejav jednotlivca…)
 • cit pre druhých, taktnosť
 • preukazovanie kompetencií (sebaistota, vlastný názor, brainstorming a jeho využitie v praxi)
 • budovanie vzťahov, udržiavanie vzťahov
 1. Sebapoznanie a sebariadenie
 • test schopností presadiť sa
 • analýza silných a slabých stránok
 • bilancia radostí a starostí, úspechov a neúspechov
 • stanovovanie cieľov
 • ako si zorganizovať deň
 • časové straty a ako ich eliminovať

Záver kurzu

 

Mám záujem

Prihlásiť sa môžete na asistent@garantpp.sk

Projektový manažment Time management

Aby ste nedopadli takto …

 

Obdobné kurzy

Asertívna komunikácia, konflikty a ochrana proti manipulácii

Akadémia projektového manažmentu

 

Kontakt

Petr Všetečka PTBOKdoc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPMA-B a PRINCE2 Foundation
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOKTM Guide)
autor manažérskeho vzdelávacieho programu Akadémia projektového manažmentu
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk