Unikátna konferencia formou pracovných workshopov

5. mája 2016

V dňoch 18.5. – 19.5.2016 sa bude v Zlíne (Česká republika) konať tradičná medzinárodná konferencia projektového riadenia, ktorá patrí k najvýznamnejším odborným podujatiam pre projektových manažérov. Téma tohto ročníka je „MINULOSŤ verzus BUDÚCNOSŤ“. Zvláštnosťou tohto odborného podujatia je najmä jeho forma uskutočnenia, ktorá využíva praktické cvičenia, manažérske hry a pracovné workshopy. Preto si účastníci odnesú nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti a skúsenosti.
Program konferencie: http://www.konferencepm.cz/program/

Aj zástupca spoločnosti GARANT PARTNER PLUS, s. r. o. – doc. Ing. Petr Všetečka, PhD. a partner Peter Lojdl, MBA budú na tejto konferencii viesť praktický workshop na téma: „Prečo projekty zlyhávali a zlyhávajú?“  Účastníci workshopu sa zoznámia a naučia sa pracovať s veľmi praktickým analytickým nástrojom, zopakujú si metódy rozvoja tvorivosti a s využitím svojich vlastných skúseností z praxe pomenujú koreňové príčiny neefektívneho manažmentu projektov. Účastníci workshopu budú pracovať v štyroch tímoch paralelne a na záver odprezentujú svoje výsledky kolegom zo susedných tímov. Každý účastník workshopu si okrem praktických skúseností odnesie aj pracovné listy.
Viacej o vystúpení: http://www.konferencepm.cz/petr-vsetecka/


Projektové myslenie na český trh

Okrem toho bude dňa 18.5.2016 na spoločenskom večere konferencie slávnostne uvedená na český knižný trh originálna anglicko-slovenská publikácia PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOKTM Guide), ktorej autorom je  skúsený projektový manažér, tréner a konzultant doc. Ing. Petr Všetečka, PhD. Viacej o publikácii a o autorovi na www.ptbok.com

Tešíme sa dovidenia na konferencii…
http://www.konferencepm.cz/kontakty/