Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľom portálu  www.projektoveriadenie.sk spoločnosť GARANT PARTNER PLUS, s. r. o., sídlo Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka č.19684/L, IČO: 43809731, DIČ: 2022469779, IČ DPH: SK2022469779.

Pri komunikácii so zákazníkom a vyžadovania osobných údajov sa riadime ustanovením zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto zákonom vyžadujeme od svojich zákazníkov iba nevyhnutné informácie, potrebné pre zabezpečenie elektronickej komunikácie (email), odoslanie veci na správnu adresu a vystavenie daňového dokladu. Pri vypisovaní objednávky je potrebné, aby:
a) fyzické osoby (jednotlivci) uviedli svoje meno, priezvisko, poštovú adresu a poštové smerovacie číslo, prípadne kontakt pre možnosť ďalšej komunikácie,
b) právnické osoby (firmy a organizácie) uviedli všetky potrebné identifikačné údaje potrebné na riadene vystavenie daňového dokladu, prípadne kontakt pre možnosť ďalšej komunikácie.

Pre možnosť odoberania bezplatných vecí (zvyčajne Newsletter-ov, elektronických pomôcok a študijných materiálov), je potrebná registrácia zákazníkov v minimálnom rozsahu potrebnom na bezplatné doručenie uvedenej veci (meno a emailová adresa).

Odoslaním záväznej objednávky alebo vyplnením registrácie dáva zákazník súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vybavenia objednávky a dodania veci, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Zákazník zároveň udeľuje súhlas na zasielanie obchodných oznámení (Newsletter-ov) na uvedenú emailovú adresu. Tieto obchodné oznámenia nie sú považované za nevyžiadanú poštu a zákazník má právo sa odhlásiť z odoberania týchto obchodných oznámení.

Údaje našich zákazníkov sú uložené v databáze spoločnosti GARANT PARTNER PLUS, s. r. o. Spoločnosť GARANT PARTNER PLUS, s. r. o. údaje svojich zákazníkov nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje tretím stranám okrem tých, s ktorými spolupracuje na bezchybnom vybavení objednávky a doručení obstaranej veci.

Zákazník odoslaním záväznej objednávky alebo vyplnením registrácie udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.

Total Page Visits: 543 - Today Page Visits: 5