Prečo sa certifikovať?

 

Close up portrait of beautiful young woman face. Isolated on white background. Portrait of a female model. Hair style comb back.

Z pohľadu zamestnávateľa je certifikácia projektových manažérov nástrojom konkurenčnej výhody voči iným spoločnostiam. Zároveň slúži ako spôsob overenia odbornej spôsobilosti  vlastných zamestnancov treťou nezávislou stranou (certifikačným orgánom). Úspešná certifikácia môže byť stanovená ako podmienka kariérneho rastu alebo naopak, ponuka certifikovať sa môže byť ako motivácia a odmena pre aktívnych pracovníkov.

Z pohľadu zamestnanca (projektového manažéra) je certifikácia nástrojom na zvýšenie svojej odbornosti a tým aj na výrazné zvýšenie svojej ceny na trhu práce.

Z pohľadu zákazníka je certifikovaný manažér projektu predpokladom úspešného riadenia projektu (zákazky) a zárukou rešpektovania štandardov kvality.

—————————————–

Ochranné známky a autorské práva

IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.

PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.

PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® PMBOK® sú registrované ochranné známky Project Management Institute.

[1] Spôsobilosť je kombinácia vedomostí, zručností a postojov. (knowledge, skills and attitudes)

Total Page Visits: 284 - Today Page Visits: 6