primavera

Primavera je softvérový produkt spoločnosti Oracle. Systém Primavera je komplexné profesionálne riešenie určené na riadenie projektov a portfólia projektov, ktoré umožňuje najmä:
–       profesionálne riadenie projektov a portfólia projektov,
–       možnosť zapracovania interných predpisov užívateľa,
–       centrálnu správu dát,
–       šablóny projektov uľahčujúce zdieľanie nadobudnutých skúseností.

Systém Primavera je navrhnutý tak, aby účelne a prehľadne spracoval jednotlivé skupiny procesov cyklu riadenia projektu – spúšťanie projektu, plánovanie projektu, uskutočňovanie projektu a kontrolovanie projektu, ukončovanie projektu.

 

Multiprojektový prístup vytvára optimálnu podporu pre prácu s portfóliom projektov, ako je:
–       prioritizácia projektov a optimalizácia prideľovania prostriedkov v závislosti na priorite projektu,
–       dynamická správa portfólia (napr. analýzy dopadov pri zrušení projektu alebo vložení nového projektu),
–       optimalizácia kapacít a veľa ďalších funkcií.

 

Primavera kurzy

 

Viac informácií

Total Page Visits: 319 - Today Page Visits: 7