Pre koho sú potrebné certifikáty IPMA?

14. januára 2018
projektové riadenie certifikáty IPMA

IPMA (International Project Management Association) je medzinárodná asociácia  projektového riadenia, ktorá udržiava certifikačný štandard projektového riadenia. Podľa tohto štandardu je možné certifikovať organizácie no najmä jednotlivcov. Pre koho je tento štandard vhodný? Viac v článku …

 

 

 

 

Pre koho sú potrebné certifikáty IPMA?

projektové riadenie certifikáty IPMA

Certifikáty IPMA sú medzinárodne uznávané certifikáty vydávané odborníkom na projektové riadenie. Štandard IPMA nie je zameraný na jednu konkrétnu metódu. Podľa štandardu IPMA sa posudzuje osobnosť projektového manažéra ako celok. Toto posúdenie sa vykonáva cez spôsobilosti (angl. Competences). Pre posúdenie spôsobilostí sa u uchádzačov overujú:

  • teoretické vedomosti,
  • praktické skúsenosti,
  • postoje (správanie).

 

V súčasnosti patrí certifikačný proces podľa IPMA medzi najkomplexnejšie procesy posúdenia odbornosti projektových manažérov na svete a to znamená, že certifikáty IPMA majú vysokú vypovedaciu hodnotu (pozri medzinárodnú štúdiu “Comparing PM certifications”).

Vlastný certifikačný proces je v trvaní týždne až mesiace. Obsahuje spracovanie a zaslanie vstupných podkladov – posúdenie a vyhodnotenie podkladov – účasť na certifikačnej skúške a jej vyhodnotenie. Dĺžka procesu je rôzna a závisí na stupni certifikátu, na ktorý sa uchádzač hlási. Jednotlivé stupne sa odlišujú najmä v úrovni požadovanej praxe uchádzača.

Pre získanie vyššieho certifikátu nemusíte vlastniť certifikát nižšej úrovne. Musíte predpísaným spôsobom vydokladovať požadovanú prax pri riadení projektov a komplexnou skúškou preukázať požadovanú úroveň spôsobilostí.

Na certifikačnú skúšku sa môžete pripravovať:

  • individuálne (neodporúča sa, nakoľko je proces certifikácie veľmi komplexný),
  • využiť krátke intenzívne prípravné kurzy a samoštúdium – pozri TU,
  • alebo využiť komplexné štúdium projektového manažmentu – pozri TU.

(projektové riadenie certifikáty IPMA)

 

Pre koho sú potrebné certifikáty IPMA?

 

Pre každého, kto to s projektovým manažmentom myslí vážne. Certifikáty IPMA sú aj vyžadované vo verejnom obstarávaní. Často sú požadované v segmente stavebníctva, energetiky,  strojárskeho priemyslu a iné. Dôvodom je najmä ich vysoká hodnota. Každý držiteľ certifikátu IPMA prešiel veľmi komplexným a náročným procesom certifikácie, v priebehu ktorého nezávislý certifikačný orgán (2 hodnotitelia) posúdili reálnu úroveň spôsobilostí uchádzača.

V priebehu roka 2018 vstúpi na Slovensku do platnosti nový štandard IPMA ICB4 (IPMA Individual Competence Baseline, ver.4.0), v slovenskom preklade SPS4 – pozri viac TU.

 

Nové pravidlá certifikácie
(podľa informácií SPPR Slovenskej spoločnosti pre projektové riadenie)

“Certifikačné kola vypísané na január-apríl 2018 budú podľa súčasného systému certifikácie. Na mesiac máj nie je vypísané certifikačné kolo (CK), môže sa však uskutočniť v prípade záujmu (podmienkou je naplnenie CK, t.j. minimálne 6 uchádzačov o certifikáciu pre stupeň C alebo B).
Prihlasovanie do recertifikácie podľa súčasného Systému certifikácie (SC) končí 30.5.2018 (po tomto termíne už budú prijímané len objednávky podľa nového SC).

Nový SC bude zavedený od 1.6.2018 a prvé certifikačné kolo bude vypísané na jún 2018Prihlasovanie na toto certifikačné kolo bude možné od 1.3.2018 (všetky súvisiace dokumenty budú zverejnené na https://ipma-certifikacia.sk  v priebehu februára 2018).
Od 1.6.2018
 sa bude aj recertifikácia už vykonávať len podľa nového SC.”

 

Najväčšou zmenou sú 4 stupne certifikátov pre projektových manažérov:

  • IPMA stupeň D, certifikovaný člen projektového tímu,
  • IPMA stupeň C, certifikovaný projektový manažér,
  • IPMA stupeň B, certifikovaný manažér komplexných projektov,

a nový stupeň

  • IPMA stupeň A, certifikovaný riaditeľ projektov (Certified Project Director), ktorý dokladuje spôsobilosť riadiť významné projekty s najvyššou   mierou komplexnosti a strategickým dopadom na organizáciu.

Certifikáty pre manažérov portfólií a programov majú vlastné certifikačné stupne (pozri TU).

projektové riadenie certifikáty IPMA

projektové riadenie certifikáty IPMA

 

Paradoxy súčasnosti

Štátna správa na Slovensku v súčasnosti vyžaduje na riadenie najmä IT projektov znalosť metódy PRINCE2 a certifikáty PRINCE2. Certifikáty PRINCE2 dokladajú, že držiteľ pozná a vie použiť metódu PRINCE2, viac TU.

Certifikáty IPMA dokladajú, že ich držiteľ je skúsený odborník na projektové riadenie (bez ohľadu na používanú metódu) s odpovedajúcimi praktickými skúsenosťami z riadenia reálnych projektov – podľa stupňa certifikátu.

Niektoré komerčné spoločnosti nevyžadujú od dodávateľov certifikáty projektové riadenia alebo nevedia že ich môžu vyžadovať.  Ak poznajú certifikačné štandardy, potom uprednostňujú najmä tie certifikáty, pri ktorých uchádzač musel zdokumentovať svoju prax a jeho reálne spôsobilosti boli dôkladne overené v priebehu certifikačného procesu.

Často sú komerčné spoločnosti ovplyvňované aj zahraničím, kde majú svoje vedenie, alebo s ktorým spolupracujú či obchodujú (napr. v Rakúsku a Nemecku uprednostňujú certifikáty IPMA, v USA a na medzinárodných trhoch certifikáty PMI, vo Veľkej Británii PRINCE2 a pod.).

 

 

Záver

Nech už je to tak alebo onak, certifikáty IPMA majú vysokú vypovedaciu hodnotu a ich držiteľ musel prejsť rozsiahlym a dôsledným certifikačným procesom. Držitelia certifikátov IPMA museli zdokladovať svoju odbornú prax, reálne znalosti a skúsenosti z riadenia projektov rôznej komplexnosti.

Ak vlastníte certifikát IPMA, viete posúdiť prínos certifikačného procesu pre Vašu prax.

Ak certifikát IPMA ešte nevlastníte a chceli by ste, vyberte si niektorý z prípravných kurzov:

Termíny kurzov sú uvedené TU.

Pre Váš profesionálny rozvoj odporúčame priebežne získať certifikáty podľa viacerých štandardov (IPMA, PMI, PRINCE2,). Sami uvidíte – rozšírite si obzory v oblasti projektového riadenia podľa medzinárodných štandardov a výrazne Vám to pomôže pri riadení projektov v praxi.

 

 

Pozri tiež:

Viacej o štandarde IPMA (klikni)

Certifikácia IPMA – cvičné certifikačné príklady ZDARMA

Termíny aktuálnych kurzov (klikni)

IPMA, PRINCE2, PMI – aký je rozdiel? (klikni)

Medzinárodná databáza držiteľov certifikátov IPMA 

Medzinárodná štúdia: COMPARING PM CERTIFICATIONS

projektové riadenie certifikáty IPMA

 

Obchodné známky a autorské práva

IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A®, ICB® a logo IPMA sú registrované obchodné známky International Project Management Association.

Ilustračné foto:
http://www.samphotostock.cz
Photo by Johannes Plenio on Unsplash

 

 

Autor

Petr Všetečka PTBOKdoc. Ing. Petr VŠETEČKA, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPMA-B a PRINCE2 Foundation
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOKTM Guide, www.ptbok.com)
autor manažérskeho vzdelávacieho programu AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

 

 

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide).

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

 

 

Total Page Visits: 327 - Today Page Visits: 6