Ako zaviesť projektové riadenie do organizácie?

1. septembra 2017
projektový manažment implementácia

Čo to je ZAVEDENIE projektového riadenia do organizácie (IMPLEMENTÁCIA projektového manažmentu do firmy)? Na čo to slúži a NÁVOD ako postupovať nájdete v článku:

 

 

 

 

Ako zaviesť projektové riadenie do organizácie?
projektové riadenie implementácia

 

 

Čo je to – Zavedenie projektového riadenia do organizácie?
projektový manažment implementácia

Zavedenie projektového riadenia do organizácie (niekedy tiež označované ako – Implementácia projektového manažmentu do firmy) je postup, na konci ktorého je do organizácie zavedený a jednotne používaný štandard pre riadenie projektov.

Tento štandard môže byť spracovaný formou metodiky, smernice či popisu procesov v rámci Integrovaného manažérskeho systému. Zvyčajne obsahuje popis požadovaných postupov pre celý cyklus riadenia projektu (od spúšťania/prípravy projektu až po ukončovanie projektu), popis zodpovedných osôb, ich právomocí a zodpovedností a jednotnú dokumentáciu (tlačivá) na riadenie projektov.

projektový manažment implementácia

 

Na čo slúži – Zavedenie projektového riadenia do organizácie?

projektový manažment implementácia

Zavedením projektového riadenia organizácia získa jednotný štandard na riadenie:

 • interných projektov (inovácií a vnútorných zmien),
 • externých projektov (zákaziek).

Štandardizácia je proces zjednotenia, pomocou zavádzania štandardov. Štandardizácia projektového riadenia vedie ku koordinácii, kompatibilite a opakovateľnosti  postupov pri  dosahovaní kvality produktu alebo služby.

Pretože projekty sú jedinečné, neopakovateľné a spojené s veľkou mierou neistoty a rizika, je štandardizácia výborným nástrojom predchádzania problémov v projektoch.

projektový manažment implementácia

 

Ako zaviesť projektové riadenie do organizácie?

Odpoveď je jednoduchá – formou riadeného a vopred premysleného projektu.

 

projektový manažment implementácia

projektový manažment implementácia

NÁVOD  (odporúčaný postup)

Začiatok:

 • Rozhodnutie TOP manažmentu o zavedení projektového riadenia do organizácie, vystavenie Mandátu projektu a menovanie Zadávateľa projektu,
 • pozn.: Zadávateľ projektu riadi spracovanie zadania projektu (zvyčajne s budúcim manažérom projektu a ďalšími členmi návrhového tímu) a po spustení projektu bude vykonávať dohľad nad projektom a nad projektovým manažérom.

 

Príprava projektu

 • definovanie rozsahu projektu – produktu projektu,  výstupov projektu a požadovaných prác (ČO má byť urobené?),
 • stanovenie času – termíny pre jednotlivé etapy a trvanie celého projektu (KEDY to má byť urobené?),
 • vyčlenenie potrebných prostriedkov  – ľudí, materiálu, infraštruktúry, peňazí (ZA KOĽKO – s akými prostriedkami to má byť urobené?),
 • vypracovanie a schválenie zadania projektu a menovanie manažéra projektu (MP).

 

Spustenie projektu:

 • Úvodná porada (Kick-off meeting)

 

1.ETAPA: Vypracovanie návrhu štandardu

 • štúdium celosvetových štandardov a štandardov v danom odvetví (odborná literatúra, kurzy, školenia, poradenstvo) – pozri knihu PROJEKTOVÉ MYSLENIE a štúdium AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU,
 • vytvorenie štandardu (Smernice projektového riadenia) – popis požadovaných procesov (postupov) a tvorba vzorovej dokumentácie – pozri knihu PROJEKTOVÉ MYSLENIE,
 • zaškolenie zainteresovaných osôb.

 

2 ETAPA: Overenie správnosti štandardu na Pilotnom projekte

 • overenie správnosti štandardu (smernice) na vzorovom projekte/zákazke,
 • spísanie znalostí, poučení a odporúčaní na vylepšenie štandardu (smernice).

 

3.ETAPA: Vydanie finálnej verzie štandardu

 • zapracovanie poučení a návrhov na zlepšenie štandardu,
 • zaškolenie zvyšných pracovníkov v organizácii,
 • schválenie finálnej verzie Smernice projektového riadenia,
 • vyhodnotenie projektu, ukončenie.

 

Produkt projektu na konci projektu:

 • Zavedený jednotný štandard (Smernica projektového riadenia)  do organizácie.

 

Na konci projektu a po projekte je potrebné:

 • definovať vlastníka procesu (kto bude mať štandard/smernicu na starosť),
 • priebežne zberať podnety na vylepšenie štandardu (smernice),
 • pravidelne, minimálne 1x za rok zapracovať podnety na vylepšenie štandardu (smernice) v rámci trvalého zlepšovania – plní vlastník procesu.

p

 projektový manažment implementácia

Článok na stiahnutie:

Ako zaviesť projektové riadenie do organizácie? .pdf (klikni)

 

Potrebujete pomôcť:  kontaktujte autora

 

Autor

Petr Všetečka PTBOKdoc. Ing. Petr VŠETEČKA, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPMA-B a PRINCE2 Foundation
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOKTM Guide, www.ptbok.com)
autor manažérskeho vzdelávacieho programu AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

 

 

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide).

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995