Projektový manažment – terminologický slovník ZDARMA

28. decembra 2016

Ako sa vyznať v spleti odbornej terminológie projektového manažmentu?

Kde nájsť vhodný a cenovo dostupný slovník?

A pokiaľ možno elektronický?

 

 

 

Máme pre Vás darček:

 

Projektový manažment – terminologický slovník ZDARMA

 

Terminologický slovník je darčekom: 

  • od profesora Igora Trávnika – terminologická časť
    a docenta Petra Všetečku – myšlienková mapa (vo verzii 1.1),
  • pre odbornú komunitu projektových manažérov,
  • s cieľom podporiť profesionálne riadenie projektov a projektových manažérov na Slovensku a v zahraničí.

 

Základom odborných pojmov je terminológia medzinárodného štandardu projektového riadenia IPMA a celoživotné znalosti autora – profesora Igora Trávnika z oblasti medzinárodných noriem a slovenských technických noriem (STN).

 

Terminologický slovník je volne šíriteľný

Môžete si ho BEZPLATNE stiahnuť a ďalej BEZPLATNE šíriť.
Terminologický slovník nesmie byť používaný treťou stranou na komerčné účely (nesmie sa predávať).

 

 

Terminologický slovník (verzia 1.1, december 2009)
obsahuje:

slovnik-ipma-v1

MYŠLIENKOVÚ MAPU,
ktorá vyjadruje vzájomné väzby medzi pojmami,

SLOVENSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK PROJEKTOVÉHO RIADENIA,
ktorý vysvetľuje jednotlivé pojmy,

HYPERTEXTOVÉ LINKY,
ktoré umožňujú “skákať” z pojmu na pojem, a tým sa rýchlejšie učiť.

STIAHNUŤ TERAZ

 

 

 

 

Terminologický slovník (4. rozšírené vydanie, január 2015)
obsahuje:

slovnik-ipma-v4-1 slovnik-ipma-v4-2

ANGLICKO – SLOVENSKÝ SLOVNÍK PROJEKTOVÉHO RIADENIA
SLOVENSKO – ANGLICKÝ SLOVNÍK PROJEKTOVÉHO RIADENIA,
ktorý prekladá najčastejšie anglické a slovenské pojmy a skratky projektového riadenia,

SLOVENSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK PROJEKTOVÉHO RIADENIA,
ktorý vysvetľuje jednotlivé pojmy,

HYPERTEXTOVÉ LINKY,
ktoré umožňujú “skákať” z pojmu na pojem a tým sa rýchlejšie učiť.

STIAHNUŤ TERAZ

 

 

 

 

Kontakt

Petr Všetečka PTBOKdoc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPMA-B a PRINCE2 Foundation
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOKTM Guide)
autor manažérskeho vzdelávacieho programu Akadémia projektového manažmentu
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

 

 

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide).

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995