Tréningové programy

riadenie zmeny talent akademia

Na tejto stránke sú popísané viacmodulové tréningové programy:

 • Riadenie zmeny, inovácií a nápadov
 • Komunikačné a tímové tréningy
 • Talent akadémia 

V prípade vnútro-firemného vzdelávanie je možné programy vyskladať z jednotlivých modulov, podľa potrieb zákazníka. Vhodné pre všetkých kľúčových pracovníkov, nositeľov zmeny, mienkotvorných pracovníkov, nižší, stredný a vyšší manažment, perspektívnych pracovníkov pre budúce riadiace funkcie.

Kurzy: v slovenskom jazyku.

Študijné manuály: v slovenskom jazyku, možné dokúpiť anglicko-slovenskú publikáciu (manuál) PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK™ Guide).

 

Riadenie zmeny, inovácií a nápadov

 

Tréningový program „Riadenie zmeny, inovácií a nápadov“ (Change Management) je určený na vnútrofiremné preškolenie všetkých pracovníkov, ktorí nesú zodpovednosť alebo sa podielajú na implementácii zmien a riadení inovácií v organizácii. Jedná sa najmä o vrcholový manažment, stredný manažment a kľúčových pracovníkov. Účinnosť tréningového programu sa dosahuje iba pri preškolení organizácie vertikálne (rôzne úrovne riadenia) a súčasne aj horizontálne (pracovníkov na rôznych oddeleniach, ktorí musia spolupracovať pri zavádzaní zmien). Preto je tréningový program určený iba pre ucelené skupiny.

Rozsah: spolu 2 stretnutia

Zmena ako základ prežitia organizácie………………………………..2 dni,
Zavedenie zmeny…………………………………………………………2 dni.

V tréningovom programe sa naučíte zákonitosti zmeny, úlohy a postoje jednotlivcov ku zmene, typy zmien a jednotlivé kroky procesu riadenia zmien. Po absolvovaní tréningu budú účastníci motivovaní ku zmene, budú poznať svoju úlohu pri podpore zmien, inovácií a nápadov v organizácii.

Tréningový program je možné rozšíriť o:

 • písomný psychologický profil každého účastníka zameraný na silné stránky, slabé stránky a postoje ku zmene,
 • spoločné vypracovanie vnútrofiremnej smernice „Riadenie zmeny, inovácií a nápadov“ pod vedením našich lektorov/konzultantov.

 

Viacej informácií
Telefonické informácie na: +421 918 663 244, +421 905 800 995
Kontaktujte nás na: asistent@garantpp.sk
Referencie: TU

 

 

Komunikačné a tímové tréningy

„Komunikačné a tímové tréningy“ sú tvorené rôznymi modulmi, ktoré si zákazník môže vyskladať podľa aktuálnych potrieb. Tréningy sú určené pre riadiacich pracovníkov a ich tímy. Pokiaľ hľadáte ucelené zmysluplné riešenie, potom navrhujeme na základe našich skúseností nasledovné tréningy v nasledovnom poradí:

 1. Analýzy príčin nedosahovania požadovanej výkonnosti…………1 deň,
 2. Komunikácia na pracovisku…………………………………….……2 dni,
 3. Selfmarketing (a prezentačné zručnosti)…………………………..2 dni,
 4. Tímová spolupráca a rozvoj tvorivosti…………………….……..…2 dni,
 5. Riadenie seba v prioritách a čase……………….………………….1 deň,
 6. Asertivita a ochrana proti manipulácii………………………………2 dni,
 7. Riadenie konfliktov…………………….………………………………2 dni.

Tréningy zostavujeme na základe reálnych potrieb a možností zákazníka.
Otvárame iba pre uzatvorené skupiny.

 

Viacej informácií
Telefonické informácie na: +421 918 663 244, +421 905 800 995
Kontaktujte nás na: asistent@garantpp.sk
Referencie: TU

 

Talent akadémia 

Tréningové programy „Talent akadémie“ sú na mieru pripravované  modulové systémy vzdelávania. Tieto tréningové programy sa pripravujú spoločne so stredným a vyšším manažmentom danej organizácie a vychádzajú z reálnych potrieb, strategických cieľov a personálnej stratégie danej organizácie. Realizácia Talent akadémie je zvyčajne rozplánovaná na niekoľko mesiacov až rokov.

Talent akadémia je rozdelená do samostatných častí (etáp), ktoré sa priebežne vyhodnocujú. Medzi tréningy sú vhodne zaradené pracovné stretnutia – workshopy. V priebehu Talent akadémie účastníci riešia reálne problémy (projekty) zo svojho pracoviska a výsledky prezentujú vedeniu spoločnosti na záver štúdia.

Medzi typické časti a moduly, z ktorých Vám odporúčame Talent akadémiu vyskladať patrí:

 1. Manažérske zručnosti
 • Komunikácia na pracovisku………………………………………………2 dni,
 • Selfmarketing (a prezentačné zručnosti)……………………………….2 dni,
 • Tímová spolupráca a rozvoj tvorivosti…………………………..………2 dni,
 • Riadenie seba v prioritách a čase……………..………………………..1 deň,
 • Asertivita a ochrana proti manipulácii……………………………..….…2 dni,
 • Riadenie konfliktov………………………………………………..…….…2 dni,
 • Firemná kultúra……………………………….………..………….….……2 dni,
 • Motivácia zamestnancov…………………………………………..………2 dni,
 • Efektívne porady (komunikačné línie a systém riadenia)…………….1 deň,
 • Vedenie tímu a efektívne rozhodovanie……………………………..….2 dni.

 

 1. Základy riadenia
 • Strategické minimum………………………………..…………….……….2 dni,
 • Procesné minimum………….….……….……….…………………..…….2 dni,
 • Právne minimum………………….……….………………………..….…..2 dni,
 • Ekonomické minimum………………………………………………….…..2 dni,
 • Projektové minimum……………..…………………………….…..……….2 dni,
 • Riadenie kvality na pracovisku……………………….………..………….2 dni,
 • Riadenie firemných dokumentov…………………………..……………..2 dni,
 • Implementácia firemnej kultúry do praxe………………………………..2 dni.

 

Doplnkové témy:

 • Neverbálna komunikácia………………………………………..….…1 – 2 dni,
 • Etiketa a biznis protokol.……………………….……….……..…………..2 dni,
 • Personálne a hodnotiace pohovory.………………..……………….……2 dni,
 • Predajné zručnosti.………………………………..……..………….……..2 dni,
 • Vyjednávanie (negociačné zručnosti).……………………………..…….2 dni.

 

 1. Riadenie zmien a riadenie projektov
 • Zmena ako základ prežitia organizácie.………………………….………2 dni,
 • Zavedenie zmeny.…………………………………………….…….……….2 dni,
 • Plánovanie projektov.………………………………………………..…..….2 dni,
 • Riadenie projektov.…………………………………………………..….…..2 dni,
 • Implementácia projektového riadenia do organizácie………………….2 dni.

 

Na vyžiadanie aj písomný psychologický profil každého účastníka zameraný na silné stránky, slabé stránky, rozvojové potreby a manažérske predpoklady.

 

Tréningové programy „Talent akadémie“ zostavujeme na základe reálnych potrieb a možností zákazníka.
Otvárame iba pre uzatvorené skupiny.

 

Viac informácií
Telefonické informácie na: +421 918 663 244
Podrobný program na vyžiadanie: asistent@garantpp.sk
Referencie TU

 

Total Page Visits: 529 - Today Page Visits: 3